• Publications
  • Influence
The life cycle of Gyliauchen volubilis Nagaty, 1956 (Digenea: Gyliauchenidae) from the Red Sea
TLDR
The life cycle of G. volubilis implicitly supports the phylogenetic relationship of Gyliauchenidae and Lepocreadiidae inferred from molecular phylogenetic studies.