• Publications
  • Influence
Fiscale discriminatie en de kunst van het wetgeven
Belastingwetgeving is vaak zeer complex. Indien de wetgever met een en dezelfde fiscale regeling verschillende doelstellingen wil bereiken, loopt hij het risico fouten te maken. Aan de hand van eenExpand
Noot bij: HR (1999-10-13)
Wie zwijgt, stemt toe; vertrouwensbeginsel. Inspecteur heeft naar aanleiding van boekenonderzoek expliciet standpunt ingenomen dat bedrijfsgedeelte van pand verplicht ondernemingsvermogen is.Expand
Noot bij: Hoge Raad (2004-03-12)
Reclamebelasting; in brief vervatte uitlating van de inspecteur is niet op te vatten als een bewuste standpuntbepaling; belastingplichtige wist dan wel had kunnen weten dat uitlating geen toezeggingExpand
Kroniek van het belastingrecht
TLDR
Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het belastingrecht in het kroniekjaar 2001-2002. Expand
Noot bij: Hoge Raad (2005-07-08)
...
1
2
3
4
5
...