• Publications
  • Influence
Morphological variability in Apodemus agrarius (Pallas 1771); Zmienność morfologiczna Apodemus agrarius (Pallas 1771)
1. Dysponowano 544 okazami Apodemus agrarius (Pallas, 1771) zebranymi we Wroclawiu w latach 1959-1961. Material zostal podzielony na 5 stosunkowo latwo wyodrebniających sie grup wiekowych. JakoExpand
...
1
2
...