• Publications
  • Influence
Plangebied Oude Meije 6 te Woerdense Verlaat : gemeente Nieuwkoop : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek : RAAP-notitie, ISSN 0925-6369 2113
Ook aanwezig: RAAP-notitie 2113 met de titel 'Onderzoeksgebied boerderij Overgauw (vindplaats 6 in het trace van de N470), gemeente Pijnacker-Nootdorp'.
Plangebied N201, aansluiting Zijdelweg, gemeente Amstelveen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
Datum einde onderzoek:januari 2010 Projectmedewerkers:drs. R. Timmerman en drs. R.W. de Groot verkennend booronderzoek i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van Wormer-kreekruggen ter plaatse van deExpand
...
1
2
3
4
5
...