• Publications
  • Influence
UCAM: Urban Climate Assessment and Management : wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor stedelijke hitte. Het weer in de stad is een dynamisch micro-meteorologisch systeem. De stedelijke omgeving heeft op veel manieren een invloed op ditExpand
Welke adaptieve maatregelen verminderen hittestress
Jochem Klompmaker en Ronald Groen (070-3700703, ronald.groen@witteveenbos.com) zijn adviseur Klimaat, Lucht en Gezondheid bij Witteveen+Bos; laatstgenoemde is projectleider Urban Climate Assessment &Expand
Ziekten van het ruggenmerg
Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incompleteExpand
Opereren in een veranderend landschap : Over kwaliteit en kwantiteit in de klinische neurochriurgie
Neurochirurgie is een van de jongste chirurgische specialismen, en wordt in ons land nog maar een kleine tachtig jaar uitgeoefend. Aanvankelijk was het een vakgebied voor solisten, die zich tegen deExpand