• Publications
  • Influence
Problem retyku w zachodniej Polsce na tle profilu w Książu Wielkopolskim
PROBLEM OF THE RHEATIC IN WESTERN POLAND IN THE LIGHT OF THE PROFiLE AT KSIĄŻ WIELKOPOLSKI In several profiles of deep wells made in Western Poland (Fig. 1) and among them in the base profile atExpand
  • 9
  • 1
Zarys stratygrafii liasu w Polsce zachodniej i jego korelacja z liasem Polski środkowej
OUTLINE OF THE LIAS STRATIGRAPHY IN WESTERN POLAND AND CORRELATION WITH THE LIAS OF CENTRAL POLAND In the paper the principles of stratigraphy and an outline of development of the Lias deposits inExpand
  • 4
  • 1
Epikontynentalne baseny permu i mezozoiku w Polsce
Na podstawie map litofacji i miązszości, zamieszczonych w serii artykulow w n-rze 1/88 Kwartalnika Geologicznego , dokonano analizy zmian cech rozwojowych basenow permsko-mezozoicznych na NizuExpand
  • 16
Facje neokomu między Mogilnem a Kołem
Wyrozniono 8 glownych litofacji i 5 subfacji skal klastycznych, ulozonych przewaznie w cykle odwrocone. Sekwencje te zinterpretowano jako wynik kilkakrotnej progradacji przybrzeza plytszego naExpand
  • 1
Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy litostratygrafiitriasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego - dyskusja
KEUPER OR BUNTSANDSTEIN? PROBLEMS OF THE TRIASSIC LITHOSTRATIGRAPHY IN THE KUJAWY SEGMENT OF MID-POLISH SWELL - DISCUSSION Summary Liszkowski and Topulos (Prz. Geol., 44, 1996) attempted toExpand
...
1
2
3
4
5
...