Learn More
PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. ir. J.T. Fokkema, voorzitter van het College voor Promoties, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 12 november om 10:30 uur door Robertus Leonardus TOUSAIN werktuigbouwkundig ingenieur geboren te 's Gravenhage Dit(More)
This paper discusses a two-level strategy integrating dynamic trajectory optimization and control for the operation of chemical processes. The benefit of an online dynamic re-optimization of operational trajectories in case of disturbances is illustrated by a case study on a semi-batch reactive distillation process producing methyl acetate.
  • 1