R. Caput-Jogunica

  • Citations Per Year
Learn More
  • IZVANKURIKULARNE SPORTSKE, AKTIVNOSTI DJECE PREDŠKOLSKE, UTJECAJ NA MOTORIČKA, TJELESNU PISMENOST, Romana Caput-Jogunica, Sergio De Privitellio
  • 2010
Istraživanje je provedeno u svrhu utvrđivanja utjecaja izvankurikularnog sportskog programa na motorička postignuća i tjelesnu pismenost djece u dobi od 4 do 6 godina. U tu svrhu primjenjena je baterija od šest motoričkih testova poznatih metrijskih karakteristika namijenjenih procjeni koordinacije, tjelesne snage, gibljivosti i ravnoteže. Na rezultatima su(More)
Altogether 352 categorized female athletes participated in the research; most of them were in the age of 18 to 21 years. With the purpose to determining interests and attitudes of top athletes in education system, a specially designed questionnaire was prepared for this study. Categorized athletes are excellent students and very successful in coordinating(More)
  • 1