• Publications
  • Influence
A proposed standardised terminology for the external taxonomic characters of the Scolopendromorpha (Chilopoda)
The need for standardising the terminology of the external taxonomic characters of scolopendromorph centipedes is addressed. Single terms are proposed for most characters, bearing in mind thoseExpand
  • 30
  • 3
Wolnożyjące nicienie glebowe (Nematoda) Gór Świętokrzyskich
The paper presents the results of the field investigations on a free-living Nematoda of the H oly Cross Mountains (Góry Świętokrzyskie). 88 species belonging to 14 families (Plectidae, Tripylidae,Expand
  • 5
  • PDF
Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. Część II. Materiały do znajomości rybostanu i przegląd gatunków
W ostatnich latach ichtiofauna wielu naszych rzek została poznana dość dokładnie. Szczególnie dużo informacji dotyczy południowej i środkowej Polski. „Najmniej danych mamy obecnie z Pomorza iExpand
  • 11
  • PDF