Polgár B.

Learn More
Background. Calcium-induced proteolytic processes are considered key players in the progressive pathobiology of traumatic brain injury (TBI). Activation of calpain and caspases after TBI leads to the cleavage of cytoskeletal proteins such as non-erythroid alpha II-spectrin. Recent reports demonstrate that the levels of spectrin and spectrin breakdown(More)
  • P. v. B.
  • 2008
en ratten, doch de tandindruksels leken mij te groot. Op een der volgende avonden dat ik langs ae perch liep, zag ik ees paar donkere gedaanten zich voortbewegen en zieh begeven in de richting der snoeren. Ik wachtte eenige oogenblikken en zag nu dat een moederegel met een paar jongea zieh naar de Berga: motten riehtten, deze even besnuffelden, doeh ze(More)
  • 1