Piotr Stera

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
  • Piotr STERA, ZDALNEGO DOSTĘPU, DO GRAFICZNEGO, INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
  • 2008
Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia protokoły stosowane do tzw. zdalne-go dostępu. Koncentruje się on na zagadnieniu ilości danych przez nie przesyłanych. W pierwszej części opisano protokoły zdalnego dostępu, zaś w drugiej przeanalizowano zagadnienie ilości danych przez nie transmitowanych. Następnie porównano rozważania teoretyczne z wynikami(More)
  • 1