Petri Lievonen

Learn More
Brainstorming is an essential technique in creative group work. Research literature indicates the strengths of electronic brainstorming over face-to-face work. Despite this evidence, the old practice dominates. We believe that this is due to the inadequate integration of new tools to existing practices and the tendency to focus on idea production alone.(More)
Viihde: Hakkerietiikka puhuttaa Lähteet Alderfer, C. TIEDE 30 nin x ja y välinen painokerroin w. Merkitään neu-ronin x aktivaatiofunktion arvoa f(x) ja vastaavas-ti y:n f(y). Tällöin painokerrointa w päivitetään seuraavasti: w (uusi) = w TIEDE 37 tuksiin nähden mielenkiintoinen on kuvaus minäkuvan toimin-nasta. Blackmore uskaltaa sanoa itsestään(More)
  • 1