• Publications
  • Influence
Udržet pravý okraj stránkové sazby (Od literární historie k samostudiu) Rozhovor s Petrem Voitem
The article titled “Adjust Right Margin: (From Literary History to Self-study): An Interview with Petr Voit” is the interview which concerns older Bohemian book culture, drawing attention to theExpand
  • 1
Nový pohled na dějiny renesančního knihtisku v Čechách a na Moravě
A new perspective of the history of Renaissance typography in Bohemia and Moravia. -- Present Czech researchers have either not explored the beginnings of Renaissance printed books at all, or theyExpand
Výzdoba pražských hebrejských tisků první poloviny 16. století jako součást české knižní grafiky
The original study employs the unique collection of decorative material assembled during the research to show the high level of collaboration of Prague Jewish printers of the first half of the 16thExpand
Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce
Presented article „Influence of Czech Late Gothic typography on the formation of Czech readership“ is continuation of author’s previous study named „Rozpaky nad ceskou literarni a ctenařskou obciExpand
Počátky renesanční typografie v Čechách a na Moravě
(English title: The beginning of Renaissance typography in Bohemia and Moravia). In spite of obvious apologia of modern Czech researchers, our typography of Jagellon‘s period has only an occasionalExpand
Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan: Na okraj jednoho badatelského vakua
This paper attempts to examine the literary terrain marked out between the end of the 15th century and the year 1553, i.e. the period in which the first true Czech author, Vaclav Hajek of Libocany,Expand
Nálezová zpráva o fragmentech tří pozdněantických próz tištěných česky počátkem 16. století: Gesta Romanorum, Asenech, Kronika o Apolloniovi
The essay „The Discovery of Fragments of Three Works of Prose from Late Antiquity Printed in Czech in the Early Sixteenth Century: Gesta Romanorum, Asenech, and Kronika o Apolloniovi“ considers threeExpand
  • 1
  • PDF
Schönův devoční jednolist s odpustkovou funkcí a Modlitbou o ukrutném zámutku Panny Marie (Strahovská knihovna, sign. 738/zl.)
Schon´s devotional indulgence print with the Prayer of tremendous sorrow of Our Lady (Strahov Library 738/zl.). --- Although Ms Hedvika Kuchařova has discovered and described two copies of this printExpand
Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století
The present treatise deals with the history of the 1st half of 16th Century typeface in Bohemia and Moravia. It contains quantitative data arranged into tables accompanied with relevant photographicExpand
  • 1