• Publications
  • Influence
Studium populací Melampyrum nemorosum v oblasti kontaktní zóny dvou linií s odlišnou geografickou distribucí.
Melampyrum nemorosum agg. je nejproblematictějsi skupinou poloparazitickeho rodu Melampyrum s vice než 15 druhy s hlavnim centrem diverzity na Balkanskem poloostrově. Byla studovana kontaktni zonaExpand