• Publications
  • Influence
Studium populací Melampyrum nemorosum v oblasti kontaktní zóny dvou linií s odlišnou geografickou distribucí.
TLDR
Studovana byla take velikost genomu a variabilita morfologických znaků a jejich odlisnosti mezi molekularně podpořenými skupinami.