• Publications
  • Influence
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí
Diplomova prace je rozdělena do dvou casti. Prvni z nich se zaměřuje na historiipohřbivani v Usti nad Orlici s důrazem na městský hřbitov založený roku 1893. Castdruha je hřbitovnim průvodcem, kterýExpand
Mechanismus suprese onkoproteinu v-myb proteinem jun v buňkáchBM2: aktivace receptoru pro kyselinu retinovou
Buňky BM2 jsou kuřeci monoblasty konstitutivně exprimujici onkogen v-myb viru ptaci myeloblastozy. Dřive jsme prokazali, že jednim ze způsobů jak snižit vysokou uroveň proliferace těchto leukemickýchExpand
Výsledky dlouhodobé klinické studie: prodloužení přežití u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty léčených klodronátem
TLDR
Data ve zmiňovane studii ukazuji, že u skupiny pacientů uživajicich klodronat bylo prodlouženi přežiti prokazano. Expand
Obchvat obce Ochoz u Brna
Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách karcinomu prsu pomocí (SALD) ICP MS
Provedene experimenty demonstrovaly, že postupne osetřeni buněk ionty Cu2+ a wedelolaktonem může signifikantně zvýsit cytotoxicitu wedelolaktonu, přicemž výrazný narůst cytotoxicity byl zaznamenan uExpand
Strategie efektivní péče o zákazníka
Prace je zaměřena na analýzu efektivni pece o zakaznika. V teoreticke casti je popsana problematika marketingu, marketingoveho výzkumu a spokojenosti zakaznika. V prakticke casti je zpracovanaExpand
Programování řídících jednotek automobilů
Prace vysvětluje funkci řidici jednotky v automobilu. Popisuje zavislosti jednotlivých clenů, ktere s upravou řidiciho softwaru bezprostředně souvisi. V prvni casti přibližuje podstatu pojmuExpand
Světoví výrobci magnetických rezonancí
Veřejný koncert ze dne 17. února
...
1
2
3
...