• Publications
  • Influence
ANALIZA SPLETNIH JEZIKOVNIH PREVAJALNIKOV
V diplomski nalogi smo preucili uporabnost in prakticnost prosto dostopnih spletnih prevajalnikov Google Translate, Amebis Presis in Bing Translator pri prevajanju besedila s podrocja tehnologije izExpand