Peter Kokelj

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
Povzetek. Prispevek vsebuje analizo možnosti zmanjševanja magnetnega polja v okolici kratkih vodnikov (zbiralke, energetski kablovodi, sekundarni izvodi transformatorja) in v okolici daljnovodov. V začetku je podan kratek oris dosedanjega dela na področju zaščite pred magnetnim poljem daljnovodov (Švedska, New York, Japonska) in opisan postopek delovanja(More)
  • 1