Pesti Péter

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
A fentiek alapján külföldön már készült néhány korpusz-alapú beszédszintetizátor a világnyelvekre [2], magyar alkalmazással azonban eddig még nem találkoztunk. Munkánk célja tehát – felhasználva a korábbi megoldások (Profivox [3][4] és számfelolvasó [5]) eredményeit és tapasztalatait – egy ilyen modern beszédszintézis rendszer kifejlesztése. Mivel egy ilyen(More)
  • 1