• Publications
  • Influence
Teoria i Tècnica del Llenguatge Radiofònic