• Publications
  • Influence
Integrated Dynamic Aquaculture and Wastewater Treatment Modelling for Recirculating Aquaculture Systems
Recirculating aquaculture systems (RAS) in land based fish tanks, where the fish tank effluent is biologically treated and then recirculated back to the fish tanks, offers a possibility for largeExpand
  • 58
  • 7
  • PDF
Levande kulturlandskap - en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet : betänkande av Landsbygdsutvärderingen
Levande kulturlandskap - en halvtidsutvardering av Miljo- och landsbygdsprogrammet : betankande av Landsbygdsutvarderingen
  • 1
  • 1
Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald : utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet
Boken beskriver och analyserar utvecklingen av naturvardsarbetet i Sverige under dess forsta sekel. Tonvikten ligger pa omradesskyddet och de naturvetenskapliga, naturvardsideologiska och naturvardExpand
  • 7
Landsbyggdsutveckling, entreprenörer och varumärkesstrategier - en pilotstudie om gårdsmejerier i Sverige
Landsbyggdsutveckling, entreprenorer och varumarkesstrategier - en pilotstudie om gardsmejerier i Sverige
  • 1
Mannavuoma : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Mannavuoma, en palsmyrstrax utanfor Karesuando som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ettovervakningsprogram for svenska palsmyrExpand
Oaggujeaggi : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en palsmyr i den allra nordligaste delen av Lappland som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ett overvakningsprogramExpand
Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Sirccam, ett palsmyromrade vid Kaitumalven i norra Lappland som foreslagits att inga i ett overvakningsprogram for svenska palsmyrar. BakgExpand