• Publications
  • Influence
Invloed van verskillende speenouderdomme op groei, puberteit en wolproduksie van Merino-ooilammers.
Om die invloed van speenouderdom op groeitempo, bereiking van puberteit en wolproduksie te bepaal, is 32 Merino-ooilammers met geboorte, op 8, 16 en 24 weke gespeen. Die lammers wat met geboorte