• Publications
  • Influence
Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden. Konsumentperspektivet
Kundval for aldre och personer med funktionshinder diskuteras i de nor-diska landerna och i vissa fall har det ocksa inforts. Kundval i handikapp-omsorgen forekommer da personer med funktionshinderExpand
Folkpension och åldringsvård – om svensk socialpolitik 1903-1950
Offentlig socialpolitik for aldringar i Sverige tillhorde den kommunala fattigvarden i borjan av 1900-talet. Efter andra varldskriget hade socialpolitiken blivit generell med folkpension ochExpand
Drömmen om ålderdomshemmet: Åldringsvård och socialpolitik 1900-1952
Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken
Rapporten behandlar marknadens mojligheter och begransningar inom valfardsomradet bade vad galler finansiering och produktion. Finansieringsaspekten handlar om mojligheterna till okat inslag avExpand
90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen : några utvecklingstendenser
I Sverige inleddes utvecklingen mot entreprenaddriven aldreomsorg i borjan av 1990-talet. Sedan dess har antalet aldre som far hjalp av privata utforare blivit allt fler. Fortfarande ar det dock enExpand
...
1
2
3
4
5
...