• Publications
  • Influence
Prehled metod pro stanovení antioxidační aktivity v pivovarství
In recent years many methods for determination of antioxidant activity in malting and brewing have been described. Brewing raw materials such as barley, malt, hop and hop products, and wort areExpand
Vyznam bilkovin z hlediska penivosti a stability peny piva
A rich, dense and long-tasting head is one of the first perceptions of beer consumers. The most significant factors influencing the stability of the beer foam are generally considered to be hopExpand
Typizace českých chmelů z pohledu obsahu prenylflavonoidů.
Prenylovane flavonoidy patři mezi složky chmele s nejvýznamnějsimi zdravotně prospěsnými ucinky a znalost jejich obsahů a dynamiky jejich ubytku během zpracovani chmele patři k nezbytným předpokladůmExpand
Význam aminokyselin v pivovarství a nové postupy jejich stanovení.
V clanku je shrnut význam aminokyselin v pivovarstvi z hlediska vhodne skladby dusikatých složek extraktu mladiny a zajistěni optimalniho průběhu kvaseni. Zdůrazněn je aspekt podilu volnýchExpand
Xanthohumol: -Chmelová pryskyřice nebo polyfenol?
The existing and new findings on xanthohumol and other prenylated hop flavonoids are reviewed. First, synthesis of flavonoids and prenylated flavonoids in plants is described. The contents of majorExpand
Typizace českých chmelů z pohledu obsahu prenylflavonoidů Classification of Czech Hops According to their Contents of Prenylflavonoids
Chmelove prenylflavonoidy patři ke specificke skupině chmelových polyfenolů chalkonove řady, jejichž syntezy je schopno pouze několik druhů vyssich rostlin� Chmelova rostlina biosyntetizuje aExpand
OBSAH TRANS- A CIS-ISO- -HOŘKÝCH KYSELIN JAKO INDIKÁTOR SENZORICKÉ STABILITY PIVA CONTENT OF TRANS- AND CIS-ISO- -BITTER ACIDS AS INDICATOR OF SENSORIAL BEER STABILITY
Pivo je napoj po staleti oblibený pro sve organolepticke vlastnosti, schopnost tisit žizeň a celkovou teměř dokonalou iontovou a nutricni vyrovnanost. Nejdůležitějsim posuzovatelem vlastnosti aExpand
Vliv kyselého máčení na technologické parametry sladu.
Kysele maceni se v minulých letech ukazalo jako efektivni prostředek pro urychleni sladovaciho procesu. Pro ucely teto prace byly v mikrosladovacim zařizeni VSCHT Praha připraveny dvě sarže sladuExpand
...
1
2
3
...