• Publications
  • Influence
Preferences for treatment during a first psychotic episode.
Psychiatric services providing care for patients and their families confronted with a first psychotic episode need to be sensitive towards patients' and families' preferences. Ten patients, tenExpand
  • 25
  • 1
Beter geïnformeerd op weg : Routekaart 2013 - 2023 : Hoofddocument
Overheden, marktpartijen, belangenorganisaties en kennisinstellingen presenteerden op 4 november een gezamenlijke strategie om met inzet van innovatieve technologie de fileproblemen aan te pakken. InExpand