Learn More
Materyal ve Metod: Araştırmanın bağımlı değişkeni olan “sigara bırakma polikliniği yapma/yapmama durumu”; sigara bırakma polikliniği yapılmasıyla ilişkili olası faktörler olan; “cinsiyet, yaş (40 yaş altı ve üstü), 1996 yılı öncesi/sonrası mezun olmuş olmak, eğitim kadrosunda bulunup bulunmamak, görev yeri (Sağlık Bakanlığı hastanesi/özel hastane/üniversite(More)
In this study, mean annual precipitation and temperature values observed at 225 meteorological observations over Turkey are used to disclose spatial distribution of mean annual precipitation and temperature values. Data components were obtained from the Turkish State Meteorological Service for 34 years period (1970-2003). The basic objectives of the study(More)
  • 1