• Publications
  • Influence
Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical Problems in Guerilla Advertising
Problem statement: Companies attempt to reach private worlds of consumers and give them memorable experience with their brands by using guerrilla marketing tools. Guerrilla advertising, which is oneExpand
  • 40
  • 2
NOSTALGIA IN ADVERTISING: A SEMIOTICAL ANALYSIS OF NOSTALGIA-THEMED AND NON-NOSTALGIA-THEMED PRINT ADS
Marketing is a communication tool which marketing specialists make an effort to have a position in consumers’ mind. While consumers’ perspectives are changed, marketers try to produce new solutionsExpand
  • 1
Samsung Markası Üzerinden Marka Aşkının, Marka Özgünlüğü ve Marka Tercihi Arasındaki Aracılık Etkisinin İncelenmesi1 (Examining of the Mediating Effect of Brand Love Between Brand Authenticity and
Makale Kategorisi: Araştırma Makalesi Amaç – Bir marka eğer özgünse tüketicinin zihninde daha çok yer edinmekte ve daha çok tercih edilmektedir. Markanın özgünlüğü, uzun dönemli tüketici-markaExpand
Tools and Ethical Problems in
Problem statement: Companies attempt to reach private worlds of consu mers and give them memorable experience with their brands by usin g guerrilla marketing tools. Guerrilla advertising, which isExpand
HEDONİK TÜKETİM VE ANLIK SATIN ALMA: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Gunumuzde tuketim olgusunun fonksiyonel boyutu kadar duygusal boyutu da ele alinmaktadir. Hedonik tuketim, alisverisin haz ve mutluluk veren bir eylem olarak goruldugu bir tuketim seklidir.Expand
  • 2