• Publications
  • Influence
Evaluating the effectiveness of Students Industrial Work Experience Scheme (SIWES) programme to ensure quality of technical, vocational education and training in technical colleges in Lagos State
This study evaluated the effectiveness of SIWES Programme in Lagos State to ensure quality of technical, vocational education and training. Three research questions and two hypotheses guided theExpand
  • 2
Patienter med långvarig sjukdom : upplevelser av möten med vårdpersonal på hälsocentral
Goda moten och trygga relationer mellan patienter och vardpersonal ar karnan i all sjukvard.Syftet var att undersoka hur personer med langvarig sjukdom upplever moten med vardpersonal pa halsocentrExpand