Ozan Mutluer

Learn More
Networked control systems (NCSs) are digital control systems in which the functionality of the sensor, control, and actuator reside in physically different computer nodes communicating over a network. However, random delays and data loss of the communication network can endanger the stability of an NCS. We have proposed model-based predictive NCSs (MBPNCSs)(More)
Eosinophil migration as key feature of helminth infection is increased during infection with filarial nematodes. In a mouse model of filariasis, we investigated the role of the eosinophil-attracting chemokine Eotaxin-1 on disease outcome. BALB/c and Eotaxin-1(-/-) mice were infected with the rodent filaria Litomosoides sigmodontis, and parasitic parameters,(More)
Ağ bağlantılı kontrol sistemlerinin endüstriyel alandaki ihtiyaçları karşılayan çeşitli avantajları vardır. Uygulamalar karmaşıklaştıkça ağ bağlantılı kontrol sistemlerinin kullanımının kaçınılmaz hale gelmesi beklenmektedir. Ancak haberleşme ağının neden olduğu belirsiz gecikmeler ve veri kayıpları, çevrim dinamiklerini olumsuz etkilemekte ve(More)
  • 1