Learn More
ornekleme anı t k sırasında olan haberles¸me gecikmesi: τsc(t k), aynıörnekleme anı sırasında kontrolör dü˘ gümündeki hesaplama gecikmesi: τc(t k) ve de kontrolör ve eyleyici birimleri arasında olus¸an haberles¸me gecikmesi: τca(t k). Bu gecikmeler a˘ gdaki haberles¸me yükü, mesajlarınöncelikleri ve elektriksel gürültü gibi etkilere ba˘ glıdır. Algılayıcı(More)
  • 1