• Publications
  • Influence
K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku
TLDR
V přispěvku jsou nastiněny potiže, jež vznikly v průběhu několikalete prace nad Cesko-ukrajinským pravnickými slovnikem. Expand
Problematika synonymie při překladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny
Přispěvek se zabýva obtižemi při výběru odpovidajiciho ekvivalentu ze synonymicke řady při překladu ceských pravnich terminů do ukrajinskeho jazyka. Veskerý analyzovaný material a uvaděne přikladyExpand
Tymofij Havryliv: Vetešník
Jedna se o překlad povidky Tandytnyk, kterou napsal ukrajinský autor Tymofij Havryliv, ktera vysla v antologii soucasne ukrajinske povidky Ukrajina, davaj Ukrajina!
Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III:literatura, kultura
Kolektivni monografie věnovana 20. výroci zahajeni výuky ukrajinstiny jako studijniho oboru na Filozoficke fakultě Masarykovy univerzity v Brně obsahuje přes sest desitek odborných přispěvků zExpand
Predstavlennja novoho Česko-ukrajinskoho jurydyčnoho slovnyka i ščodo perekladu českych terminolohičnych slovospolučeň z komponentom škoda
V clanku je představen nový Cesko-ukrajinský pravnický slovnik a jsou popsany obtiže spojene se sestavovanim tohoto slovniku a překladem ceských pravnich terminů do ukrajinstiny. Clanek se takeExpand
Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk
Kolektivni monografie věnovana 20. výroci zahajeni výuky ukrajinstiny jako studijniho oboru na Filozoficke fakultě Masarykovy univerzity v Brně obsahuje sest desitek odborných přispěvků z oblastiExpand
Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II.
Sbornik přispěvků z mezinarodni konference konane v Brně ve dnech 19.-20. listopadu 2008 u přiležitosti 15. výroci zahajeni výuky ukrajinstiny jako studijniho oboru na Filozoficke fakultě MasarykovyExpand
II. česko-ukrajinský terminologický seminář
Zprava o konani a programu II. cesko-ukrajinskeho terminologickeho seminaře 10.10. 2009 v Brně na FF MU.
Larysa Denysenko: Ženy, které spolkly měsíc
Překlad dvou povidek (Ženy, ktere spolkly měsic; Na hromadce, ale na urovni) ukrajinske autorky Larysy Denysenko.