Learn More
Отримано каталітично активні композити поліанілін-ізомерні меркаптоаніліни-наночастинки Au/Pd на графітових електродах. З’ясовано, що композити мають добру адгезію до поверхні графіту, пресованого(More)
The overall composition of the polyaniline – Pd-nanoparticles, polyaniline – Pd-nanoparticles – Ru-nanoparticles were synthesized. The electrochemical activity of these composes modified with the(More)