• Publications
  • Influence
Proposta d'actuació en cobertes d'edificis existents infrautilitzades : el cas del mercat de la Guineueta
El trabajo realizado nace de la oportunidad de presentarme al concurso de Urbicultura que promueve la asociacion FAD. La idea es presentar un panel donde ser trabaje la idea de reactivar espacios enExpand