Learn More
Джафарова, О. В. Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів [Електронний ресурс] / О. В. Джафарова // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 108–111 . – Режим(More)
Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. В. В. Сокуренка [В. В. Сокуренко, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.(More)
Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : [практ. посіб. / кол. авт.-уклад.: І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд.: К. Л. Бугайчук, П.(More)
Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ] ; за заг. ред. О. М. Бандурки ;МВС України, Харків. нац.(More)
  • 1