• Publications
  • Influence
Styrdokumentets moraliska inverkan i lärares praktik
Samhallet som ar i konstant forandring och utveckling bidrar till att laroplanen (Lpo94) mojligtvis inte anvands i sa stort omfang som den asyftar till att gora. Uppsatsens syfte ar att ta reda paExpand