Learn More
У статті описано роль генів PPaR-γ та apoB, що впливають на ліпідний метаболізм, з розвитком прееклампсії різного ступеня вираженості та відносні шанси на виникнення даної патології за можливості(More)
  • 1