Nurper Onuk Filiz

Learn More
OBJECTIVES Microfracture and periosteal transplantation techniques were combined in order to enhance the quality of repair for the treatment of full-thickness cartilage defects. METHODS In 40(More)
Özet Kondromikzoid fibroma kýkýrdak doku kökenli nadir bir kemik tümörüdür. Tüm kemik tümörlerinin yaklaþýk %12’sini meydana getirir. Özellikle alt ekstremitelerin uzun kemiklerinde görülür. Uzun(More)