• Publications
  • Influence
Pembangunan laman sesawang sebagai informasi kesedaran kepada bekalan air di Taman Budaya,Batu Pahat,Johor.
Kewujudan pelbagai laman sesawang telah memberikan satu alternatif kepada sesiapa sahaja dalam mengakses maklumat.Kepelbagaian laman sesawang ini memberikan peluang kepada semua lapisan masyarakatExpand