• Publications
  • Influence
Application of Game Theory in Describing Efficacy of Decision Making in Sportsman's Tactical Performance in Team Sports
A mathematical method of decision-making in which a competitive or cooperative situation is analyzed to determine the optimal course of action for an interested "player" is often called game theory.Expand
  • 8
Student Motivation for Learning English as a Foreign Language at the University of Dubrovnik
Key words: differences, gender, learning process, study programme ABSTRACT The recent theories on second language acquisition (SLA) revolve around the importance of individual factors in languageExpand
  • 1
  • PDF
Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995-2006)
U istraživanju smo analizirali novinske napise u lokalnom tjedniku Dubrovacki vjesnik od 1. sijecnja 1995. do 31. prosinca 2006. godine, te smo primjenom kvantitativne metode analize sadržajaExpand
and Vidak , N . : Uncertainty coefficients as a method for optimz ...
The Association of Recreational Table-Tennis Players in Zagreb (SOKAZ) attracts many table-tennis fans in Zagreb and its periphery. In spite of nominally recreational aims in these table-tennisExpand
Uncertainty coefficient as a method for optimization of the competition system of various sports.
The Association of Recreational Table-Tennis Players in Zagreb (SOKAZ) attracts many table- tennis fans in Zagreb and its periphery. In spite of nominally recreational aims in these table- tennisExpand
  • 2
  • PDF
ISPITIVANJE STAVOVA PREMA UČENJU ENGLESKOGA, NJEMAČKOGA I ŠPANJOLSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA I JEZIKA STRUKE
The paper focuses on foreign language learners’ beliefs and attitudes about learning three languages in a formal socio-educational context. The aim of the study was to ascertain gender and ageExpand
  • 2
Factors that influence effective communication process and the Theory of optimal communication areas
TLDR
The Theory of Optimal Communication Areas (TOCA) is a global communication theory, based on five main axioms, which describes communication process in a new way. Expand
Experiences of the buyers of property in the old city of Dubrovnik
Stara gradska jezgra Dubrovnika je možda najistaknutija i najatraktivnija turisticka destinacija u Hrvatskoj. Starosjedioci iseljavaju iz gradske jezgre želeci izbjeci moderno zagađenje u obliku bukeExpand
SALE AND PURCHASE OF REAL ESTATE IN THE OLD CITY OF DUBROVNIK - FACTS, VIEWS OF THE SELLERS AND THE LOCAL RESIDENTS
Turizam postaje promotor globalnih drustvenih promjena, ali upitno je u kolikoj su mjeri pozitivne promjene koje inducira prodaja nekretnina, u ovom slucaju u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika. UExpand
Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskoga sustava pojma o sebi
Proces globalizacije rezultirao je cinjenicom da je jezik iznimno bitan kao komunikacijsko sredstvo. Usto, posebno se isticu okolnosti u kojima su ucenici najvise izloženi engleskome jeziku uExpand
...
1
2
...