• Publications
  • Influence
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM TUAN GURU HAJI MUHAMMAD NAJMUDDIN MAKMUN DI DARUL MUHAJIRIN PRAYA LOMBOK TENGAH
Sapiuddin, Implementasi Pemikiran Pendidikan Islam Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Makmun Di Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah. Tesis . (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam NegriExpand