Learn More
Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Tentera (Perhebat) bekerjasama dalam menyediakan program kemahiran dan latihan bagi memperkasakan pembangunan sosio ekonomi veteran dan(More)
KUANTAN - Institut Pengajian Siswazah (IPS) dengan kerjasama Persatuan Pascasiswazah (PGA) menganjurkan Malam Anugerah Akademik dan Apresiasi untuk meraikan graduan pascasiswazah cemerlang dalam(More)
Gerakan Pengguna SIswa (GPS) dengan kerjasama Persatuan Pelajar Kejuruteraan Kimia (CHEST) Universiti Malaysia Pahang (UMP) menggerakkan sukarelawan untuk misi kemanusiaan Palu yang dijadualkan pada(More)
Seramai 180 sukarelawan terdiri daripada kakitangan dan pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) menyertai Program Persediaan dan Pemantapan Sukarelawan Kejohanan Sukan Antara Staf Universiti(More)