Learn More
Hastalar ve yöntemler: Şubat 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında iki taraflı diz OA yakınması ile Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran, 40 kadın hasta (ort. yaş 59.93±10.61 yıl; dağılım 30-65(More)