• Publications
  • Influence
ICPC-2 - Međunarodna klasifikacija primarne zdravstvene zaštite i njena primjena u zdravstvu Hrvatske ICPC-2, International classification of primary care and its application in Croatian health
Problem podatkovne norme za potrebe izgradnje informacijskog sustava za primarnu zdravstvenu zastitu rijesen je konsenzusnom odlukom struke, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog
Osobe starije životne dobi u ordinaciji obiteljske medicine
TLDR
The increasing share of patients aged 65+ years rearranges and redirects health care activities, changing the structure of health consumptions and requiring new public health, educational, clinical and other approaches.
Djelatnost obiteljske medicine u Hrvatskoj – kvaliteta mjerena subjektivnim zadovoljstvom korisnika
TLDR
Istraživanje subjektivne kvalitete u djelatnosti obiteljske medicine mjerenjem zadovoljstva osiguranika/pacijenata, korisnika zdravstvenih usluga, ispunjavanjem upitnika EUROPEP u Hrvatskoj provedeno.
Kakva bi trebala biti inovativna reforma primarne zdravstvene zaštite
Autori predlažu model “nove, inovativne reforme” te definiraju elemente i sadržaje koje isticu kao vrlo važne za uspjeh reforme primarne zdravstvene zastite. Pobrojani su i objasnjeni najvažniji
Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom
Lijecnicki timovi hitne medicinske pomoci imaju vrlo važno mjesto u suvremenom zbrinjavanju bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom. Oni moraju biti educirani, opremljeni, uigrani i podržani od