Learn More
Odjeci prijedloga nove organizacije ureda državne uprave s pet centara u pet nadregija, što ga je još u rujnu 2013. predstavio ministar uprave Arsen Bauk, a Vlada uputila u saborsku proceduru 6.(More)