• Publications
  • Influence
Şâfiî’nin Kaynak İçi Nesih Teorisi ve Şâfiî Fıkıh Geleneğinde Yorumlanış Biçimleri
Islâm hukuk tarihinde doktriner mezheplerin tesekkul surecinin basladigi bir donemde hayat suren Şâfii (o. 204/820), onde gelen fikhi cevrelerin basinda bulunan Ebu Hanife ve Mâlik b. Enes’tenExpand
Aharon Layish. Sharī‘a and the Islamic State in 19th-Century Sudan: The Mahdī’s Legal Methodology and Doctrine
Islam dunyasinda modernlesme donemi, muhtelif gelismeleri esas alan farkli tarihlendirmeler mevcut olsa da, genellikle XIX. yuzyilin ikinci yarisina yakin yillardan baslatilir. Bu donem, artik hicbirExpand
Şâfiî Bir Âlim Olarak Kutbüddin er-Râzî ve el-Hâvi’s-sağîr ’in Mukaddimesi Üzerine Yazdığı Şerhin Neşir, Tercüme ve Tahlili
Quṭb al-Dīn al-Rāzī, an eminent eighth/fourteenth-century scholar, holds a special place in the history of Islamic thought because of his contributions to philosophy and logic. In addition, hisExpand
Shāfiʿī Uṣūl Thought in Late Third-Century AH: Edition, Translation and Interpretation of Chapters on Uṣūl al-fiqh in al-Wadāʾiʿ by Ibn Surayj (d. 306/918)
Ibn Surayj, a prominent figure in the formative period of the Shāfiʿī law school, has played an important role in both the transformation of Shāfiʿī substantive law and the development of earlyExpand
Tahricü'l-furu ale'l-usul Edebiyatı
Ozet Bu makalede, usul-furu ili§kisini inceleyen bir yazim turu olarak ortaya cikan rahricu'l-furu ale'lusul edebiyati ele alinacaktir. Edebiyatin nasil ortaya ciktigi, fikih edebiyati tarihindeExpand