• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
И покрај двегодишната имплементација на одредбите од Законот за кривична постапка на РМ од 2010 година, кој, задирајќи во основниот облик на казнената постапка, претстави новоконципира н систем на(More)
Во борбата за сузбивање на сериозен криминал, окарактеризиран со прекумерна организираност и прекугранична распространетост, нужно е современите истражни методи да нудат адекватно решение и(More)