Naci C Öner

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
221 Amaç: Epstein-Barr virüsünden kaynaklanan enfeksiyöz mononukleozun değişik semptomları, ayırıcı tanıda hekimlerin aklını karıştırabilir. Bu çalışmanın amacı semptomatik çocuklarda bu hastalışın(More)
BACKGROUND/AIMS We aimed to estimate the seroprevalence of celiac disease, a gluten-sensitive enteropathy, and autoimmune thyroiditis in children with insulin-dependent diabetes mellitus in the(More)
  • 1