• Publications
  • Influence
Overleving en biotoopkeuze van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in een overwinteringshabitat in Nederland
Brachytron 11 (2007) Brachytron 11(1): 21-33 53 52 62 Inleiding De Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) is in Noordwest-Europa een schaarse en bedreigde soort (KETELAAR ET AL., 2007), die in