Mw. drs. Ingrid Brands

  • Citations Per Year
Learn More
Although demand for very-high-speed machines is steadily growing, closed-loop control of such machines is rarely reported in literature. Field-oriented control of high speed machines meets a number of challenges: strong cross-coupling between orthogonal components of the voltage and current vectors, great variation of machine parameters during operation, an(More)
For optimally efficient control of a high-speed PM machine, continuous accurate information of the rotor position is necessary. At very high speeds, however, measurement of the rotor angle is difficult and/or expensive. This paper uses a solution of a sensorless observer based on a linear quadratic estimator combined with a phase locked loop. The sensorless(More)
Niet aangeboren hersenletsel is een belangrijk gezondheidsprobleem, waar alleen al in Nederland ieder jaar 1 à 2 per 1000 nieuwe gevallen bijkomen. Niet alleen de levens van de patiënten zelf, maar ook die van de familieleden staan op zijn kop, en ze worden gedwongen aanpassingen te maken aan de nieuwe realiteit. Er is weinig bekend over de factoren die een(More)
  • 1