Learn More
OBJECTIVES Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. Platelet activation and aggregation are central processes in the(More)
Bazal hücreli adenom nadir bir tükürük bezi tümörüdür. Genellikle parotis bezinde görülür. Submandibular bez %5 oranında etkilenir. İnce iğne aspirasyon sitolojisi benign ve malign lezyonları(More)