Learn More
Bu çalışma kişilerin yürüyüş karakteristiklerine dayalı otomatik kimliklendirme amacıyla geliştirilen yaklaşımı sunmaktadır. Öğrenilen arkaplan modeliyle üretilen insan silüetlerinin dört yön(More)